Meerjaren onderhoudsplan

Een meerjarenonderhoudsplanning (MOP) is een langetermijnplan voor het uitvoeren van noodzakelijk onderhoud aan uw installaties.

 

Op tactische en operationeel niveau geeft een MOP inzicht in:

  • het verkrijgen van een onderhoudsnoodzaak van het vastgoed bij voortdurend gebruik.
  • het verkrijgen van een financieel inzicht in het onderhoud.
  • het verkrijgen van inzicht in de onderhoudsachterstand vaak met kostenoverzicht (er is dan nog geen MOP, de MOP moet inzicht geven in achterstand en mogelijkheden bieden deze weg te werken.
  • het verplaatsen van de kosten voor het onderhoud naar het meest geschikte tijdstip om het onderhoud te plegen.
  • het voorkomen van (te veel) verstoring van het primaire bedrijfsproces door het onderhoud op een strategisch moment uit te voeren.

 

Op een strategisch niveau geeft een MOP inzicht in:

  • Het moment en de kostprijs van onderhoud;
  • De werklast die gepaard gaat met het onderhoud;
  • Het resultaat van toegepaste onderhoud;
  • De financiële randvoorwaarden die noodzakelijk zijn om bedrijfseconomisch het best onderhoud te plannen en uit te voeren.

hand-1024261_1280

 

blueprint-964629_1920

 

project-875699_1920

 

 

 

Heijne Installatie Management kan u verder informeren hoe een meerjarenbegroting tot stand kan komen. Neem gerust contact met ons op!