Waarmee kunnen we u van dienst zijn?

Met goed beheer en onderhoud van gebouwgebonden installaties valt nog een hoop te optimaliseren. Heijne Installatie Management biedt advies voor zowel beheer en onderhoud als voor renovatieprojecten. Duurzaamheid, veiligheid en leefbaarheid zijn daarin van groot belang.

Goed beheer en onderhoud leiden tot een langere levensduur van uw installaties en tot gebouwen die ook op de langere termijn aangenaam zijn om in te wonen, te werken of te recreëren. Het is van belang dat u uw gebouw en bijbehorende installaties de aandacht geeft die nodig is. Dat begint bij een goed meerjarenonderhoudsplan. Wij verplaatsen ons in uw situatie en geven advies over een goed en verantwoord onderhoudsbeleid.

 

Integraal advies

Bij een onderhoudsinspectie onderzoeken we de staat van de gebouwgebonden installaties. Mede op basis daarvan geven we advies over bijvoorbeeld het toepassen van energiebesparing, duurzame energie en brandveiligheid. We kunnen de adviezen welke in het meerjarenonderhoudsplan zijn opgenomen eventueel ook voor u in de praktijk toepassen. Indien gewenst integreren we het onderhoudsplan in een huisvestings- of accommodatieplan.